ابزار آلات
نام لوازمنام لوازم
آچار سوزنآچار کاسه نمد کش
کلاج کشپولی کش متوسط
بکس سوراخ کنجعبه بکس کلاچ کش
جعبه بکس پرس دستیترازوی دیجیتال PM اصلی
وکیوم ESYشانه رادیات
قیچیجک پرس بزرگ
جک پرس هیدرولیک برقیجک پرس متوسط
پرس بادیآچار کاسه نمد زن کامل
بکس سوراخ کن سفیدبکس سوراخ کن زرد درجه دو چینی
دسته بکس سوراخ کن اصلیجک پرس کوچک
جعبه اورنگیریزیستور
ابزار آلاتپرس برقی اتوماتیک
کاسه نمد 507 چینیپرس شلنگ اتوماتیک برقی
پرس شلنگ اتوبوسجک پرس هیدرولیک
جک پرس دستی بزرگآچار کاسه نمد زن 709-508
آچار کاسه نمد زن FHجعبه بکس پرس دستی کوچک
جعبه بکس پرس دستی متوسطجعبه بکس پرس دستی بزرگ
وکیوم اسب 1/5وکیوم ESY اسب 2/5
وکیوم و فشار 2 کاره چینیشانه رادیات PM
آچار کاسه نمد زن