کمپرسور ساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
منی فول و آمپر گژ
کولر اصفهان ولوو وارد کننده و عرضه کننده  لوازم کولر انواع خودرو ها  با مدیریت آقای حسن کورنگ بهشتی می باشد . کولر اصفهان ولوو در این زمینه در راستای هدف تامین قطعات مربوط به کولر سواری وکولر کامیون منی فول و آمپر گژ خودرو های مختلف را وارد و در بازارایران عرضه نموده است .در این زمینه می توان به آمپر گژ کامل و درجه گژ و کپلر  غیره می توان اشاره کرد .
در صورت نیاز به لوازمنی فول و آمپرگژ با اطلاعات تماس با ما تماس حاصل نماییدتا هم از لیست کامل قطعات و هم از قیمت لوازم و نحوه خرید آشناگردید.

انواع منی فول و آمپر گژانواع منی فول و آمپر گژ
آمپرگژ کامل صندوق دار چینیآمپرگژ کامل PM با شلنگ کوتاه 1/5 فوت سنگاپور
آمپرگژ کامل مستر کول با شلنگ بزرگ 1/5 فوتآمپرگژ کامل با شلنگ کوتاه چینی GAOER
آمپرگژ کامل PM صندوق دار سنگاپورآمپر گژ کامل مستر کول با شلنگ کوچک آمریکایی
آمپرگژ کانل مستر کول با شلنگ کوتاه آمریکاییآمپرگژ تکی pm با شلنگ بزرگ
درجه گژ pm آبی اصلیدرجه گژ pm قرمز اصلی
آمپرگژ تکی pm قرمزآمپرگژ تکی قرمز چینی
آمپرگژ تکی آبی چینیکپر والو
درجه گژ ESY قرمزتدرجه گژ ESY آبی
درجه گژ چینی قرمزدرجه گژ چینی آبی
درجه گژ مستر کول آبیدرجه گژ مستر کول قرمز
کپلر چینی آبیکپلر چینی قرمز
کپلر PM قرمزکپلر PM آبی
کپلر چینی درجه دو آبیکپلر PM دوقولو
شلنگ گژ PM بلندشلنگ گژ چینی بلند
لاستیک گژآمپرگژ چینی با شلنگ کوتاه 1/5 فوت BRASS
منی فول- آمپرگژ pm بدون شلنگ کاملآمپرگژ تکی pm آبی