کمپرسور کولر کامیون-کمپرسور کولر سواری-کمپرسور ساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
کمپرسور کولر 508
کولر اصفهان ولوو با مدیریت آقای بهشتی وارد و عرضه کننده انواع کمپرسور کولر ساندن و کمپرسور کولر پوکا برای انواع کامیون و سواری می باشد.لیست کاملی از انواع کمپرسور های کولر ساندن و کمپرسوهای پوکا که توسط اصفهان کولر ارائه می گردند به شرح زیر است:
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولر508
کمپرسور 508-5306-O-24V- اصلیR134
کمپرسور 508-6627-O-24V- اصلیR134
کمپرسور 508-6626-O-12V- اصلیR134
کمپرسور 508-R12-24V سوزن دار چینی 2PK
کمپرسور 508-R12-12V سوزن دار چینی 2PK
کمپرسور 508-R134-24V  چینی 2PK
کمپرسور 508-R134-12V  چینی 
کمپرسور 508-24V طرح اصلی
کمپرسور 508-R134-12V  دایان
کمپرسور کولر کامیون ساندن508-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
کمپرسور709
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولر709
کمپرسور 709-چینی-24V- R134
کمپرسور 709-چینی-12V- R134
کمپرسور 709-دنسو-24V
کمپرسور 709-R134-12V  اصلی 8220
کمپرسور 709-R134-24V  اصلی 8126
کمپرسور کولر کامیون 709-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
کمپرسور 507
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولر507
کمپرسور 507-R134-12V - اصلی6321
کمپرسور 507-R12-12V - چینی
کمپرسور 507-R12-12V - شیاری چینی
کمپرسور 507-R12-24V - چینی
کمپرسور کولر کامیون ساندن 507-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع کمپرسور دستگاههای راه سازی(کوماتسو)
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولرکوماتسو
کمپرسور کوماتسو11671-R134-24V -چینی
کمپرسور کوماتسو-R134-24V -11630A-چینی
کمپرسور کوماتسو11677-R134-24V -چینی
کمپرسور کوماتسو11630-R134-24V -چینی
کمپرسور کوماتسو11675
انواع کمپرسورکولردستگاههای راه سازی(کوماتسو)-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع کمپرسورکولر دستگاههای راه سازی(هیتاچی)
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولرهیتاچی
کمپرسورهیتاچی چینی
کمپرسورهیتاچی اصلی 11652
انواع کمپرسورکولر دستگاههای راه سازی(هیتاچی)-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع کمپرسورکولر دستگاههای راه سازی(هیوندایی)
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولرهیوندا
کمپرسورهیوندا اصلی
کمپرسورهیوندا چینی
انواع کمپرسورکولر دستگاههای راه سازی(هیوندایی)-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع کمپرسور کولر دستگاههای راه سازی(یونی کلا)
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولریونی کلا
کمپرسوریونی کلا 170 سی سی 24V
کمپرسوریونی کلا 200 سی سی R134-24V
انواع کمپرسور کولر دستگاههای راه سازی(یونی کلا)-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع کمپرسورکولر دستگاههای راه سازی(زیگ سل)
مشخصات کمپرسور یا پمپ کولرزیگ سل
کمپرسورزیگ سل اصلی و چینی
انواع کمپرسورکولر دستگاههای راه سازی(زیگ سل)-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
کمپرسور کولر FH
ردیفمشخصات کمپرسور یا پمپ کولرFH
1کمپرسور FH مدل قدیمی چینی
2کمپرسور R134-24V-FH12 اصلی 8044
3کمپرسور R134-24V-FH12 چینی
4کمپرسور R134-24V-FH13 چینی
5کمپرسور R134-24V-FH13 اصلی
6کمپرسور FH ساکزز
کمپرسور کولر FH-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
کمپرسور کولر سواری و مینی بوس و اتوبوس
ردیفمشخصات کمپرسور یا پمپ کولرمینی بوس و اتوبوس و سواری
1کمپرسور پژو 405 -R134-12V چینی
2کمپرسور پژو 206 -R134-12V چینی
3کمپرسور یونی کلا اتوبوس چینی
4کمپرسور رنو پرینیوم
5کمپرسور پراید چینی کیا
6کمپرسور مزدا 3 اصلی
7کمپرسور کیا چینی
8کمپرسور مگان
9کمپرسور ایسوزو چینی
10کمپرسور مینی بوس هیوندا چینی 24V
11کمپرسور 709 پژو 206-12V-ساکزز چینی
کمپرسور کولر سواری و مینی بوس و اتوبوس-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
کمپرسور کولر کامیونهای چینی و متفرقه
ردیفمشخصات کمپرسور یا پمپ کولرکامیون و کامیونت چینی و متفرقه
1کمپرسور دانگ فنگ 24v-چینی
2کمپرسور فاو
3کمپرسور فوتون
4کمپرسور هوو اصلی و چینی
5کمپرسور آتیکو R134-24V-اصلی
6کمپرسورآکسور R134-24V-اصلی
7کمپرسور آکتروز R134-24V-اصلی
8کمپرسور رنو میدلام R134-24V-اصلی
9کمپرسور آکتروز -24V-چینی
10کمپرسور اسکانیا مدل جدید ساکزز
کمپرسور کولر کامیونهای چینی و متفرقه-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی