لوازم کمپرسور کولر کامیون-کمپرسور کولر سواری-کمپرسور ساندن و پوکا و پاسیفیک-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
لوازم کمپرسور کولر
کولر اصفهان ولوو وارد و عرضه کننده انواع کمپرسور کولر ساندن و کمپرسور کولر پوکا و قطعات کولر انواع کامیون و سواری از برندهای معتبر فرمولا و پینلی و پاسیفیک با مدیریت آقای حسن کورنگ بهشتی می باشد. در زیر لیست کامل قطعات مربوط به کمپرسور کولر کامیون و سواری را که اصفهان کولر عرضه می نماید مشاهده فرمایید.
لوازم کمپرسور کولرکامیون و سواریلوازم کمپرسور کولرکامیون و سواری
سوپاپ کمپرسور 508پولی و کلاج و مگنت اتوبوس
کلاج و مگنت و پولی 24V کوماتسو 12101- PK4رینگ و پستان کامل (709)
رینگ و پستان کامل 508کاسه نمد FH تایوان
سوزن کمپرسور R12سوزن کمپرسور R134
سوزن کمپرسور R134 جدیدسوزن پشت کمپرسور
پولی با بلبرینگ 508 سادهپولی با بلبرینگ 508-8 شیاری
پولی با بلبرینگ 508-10 شیاریپولی با بلبرینگ 709 ساده
پولی با بلبرینگ 709-6 شیاری پژو GLXپولی با بلبرینگ 709-8 شیاری
پولی با بلبرینگ 709-10 شیاریپولی با بلبرینگ FH12
کلاج کمپرسور 508کلاج کمپرسور 507
کلاج کمپرسور 709 سادهکلاج کمپرسور 709 شیاردار
کلاج کمپرسور 508کلاج کمپرسور 507
کلاج کمپرسوردنسوکلاج کمپرسور دنسوبزرگ
کلاج کمپرسور پاناسونیکمگنت/ بویین کمپرسور 508-24V
مگنت / بویین کمپرسور 508- 12Vمگنت/ بویین کمپرسور 709-24V تک سیم
مگنت/ بویین کمپرسور 709-12V تک سیممگنت/ بویین کمپرسور 709-12V دوسیم پژو GLX
مگنت/ بویین کمپرسور 709-24V دوسیممگنت/ بویین 508- اصلی 24V
مگنت / بویین کمپرسور دنسو 24Vمگنت/ بویین کمپرسور FH مدل جدید
درب عقب کمپرسور 508 سری بالای چینیدرب عقب کمپرسور 508 سری پشت
درب عقب کمپرسور 709 سری بالاچینی82602درب عقب کمپرسور 709 سری پشت چینی
درب عقب کمپرسور 709 سری بالا اصلیدرب عقب کمپرسور 508 سری بالا اصلی
درب جلو کمپرسور با رول برینگ FH چینی 709درب عقب کمپرسور FH استوک
درب جلو کمپرسور FH اصلی استوکسیلندر کمپرسور 508 چینی
سیلندر کمپرسور 507 چینیسیلندر کمپرسور 709 چینی
میل لنگ کمپرسور 508رینگ و پیستون کمپرسور 709 چینی
رول برینگ کمپرسور کف گرد چینی درجه یکرول برینگ کمپرسور کف گرد اصلی
رول برینگ کمپرسور انگشتی 508رول برینگ کمپرسور FH
رول برینگ کمپرسور 709رول برینگ کمپرسور 508
کاسه نمد کمپرسور 709 اصلیکاسه نمد کمپرسور دنسو
کاسه نمد 709 اصلی مدل قدیمکاسه نمد کمپرسور 508 اصلی
کاسه نمد کمپرسور 508 چینیکاسه نمد FH اصلی
بلبرینگ کمپرسور 508-NSKبلبرینگ کمپرسور 709 درجه یک- NSK
بلبرینگ کمپرسور 709 درجه د وبلبرینگ کمپرسور 709 pokka
بلبرینگ کمپرسور 508 pokkaبلبرینگ کمپرسور 709 city
بلبرینگ کمپرسور پرایدواشر سرسیلندر کمپرسور 508
واشر سرسیلندر کمپرسور 709واشر سرسیلندر کمپرسور 709 فلزی
واشر سرسیلندر کمپرسور 508 فلزیواشر سرسیلندر بیدزر
واشر سیلندر کمپرسور 508 کاغذیپولی با بلبرینگ آتیکو
پولی با بلبرینگ آکسورپولی با بلبرینگ آکتروز
پولی با بلبرینگ 507پولی و کلاج و مگنت کوماتسو (12227)
پولی و کلاج و مگنت دانگ فنگپولی و کلاج و مگنت FH13
پولی و کلاج و مگنت لدرپولی و کلاج و مگنت یورگ
پولی و کلاج و مگنت FHپولی با بلبرینگ هرزه گرد V50
پولی با بلبرینگ 508- اصلی سادهپولی کمپرسور 709 ساده اصلی
پولی کمپرسور 508 ساده اصلیمگنت/ بویین کمپرسور 709 اصلی
مگنت/ بویین پاناسونیک اصلی 24Vمگنت/ بویین پاناسونیک چینی 12V
مگنت/ بویین کمپرسور دانگ فنگدرب عقب 709 سری پشت چینی پژو 405
کاسه نمد کمپرسور متفرقهکاسه نمد کمپرسور یورگ
کاسه نمد کمپرسور آتیکو اصلیکاسه نمد کمپرسور پاناسونیک چینی
کاسه نمد fh چینیکاسه نمد آتیکو چینی
لوازم کمپرسور کولر ساندن