کندانسور کولر کامیون-کندانسور کولر سواری-کمپرسور کولرساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع کندانسور
کولر اصفهان ولوو وارد کننده و عرضه کننده کندانسور کولرکامیون با مدیریت آقای حسن کورنگ بهشتی می باشد . کولر اصفهان ولوو در این زمینه در راستای هدف تامین قطعات مربوط به کولر سواری وکولر کامیون کندانسور کولرکامیون های مختلف را وارد و در بازارایران عرضه نموده است .اصفهان کولر بزرگترین مرکز عرضه کننده کمپرسور کولر ساندن و قطعات کولر ,کندانسور کولر کامیون را نیز به شرح زیر ارائه می دهد.
در صورت نیاز به کندانسور کولر سواری و کامیون با اطلاعات تماس با ما تماس حاصل نماییدتا هم از لیست کامل قطعات و هم از قیمت کندانسور کولر کامیون و سواری و نحوه خرید آشناگردید.
نام کندانسورنام کندانسور
کندانسور F12 فرمولاکندانسور FH فرمولا مدل قدیم
کندانسور FH فرمولا مدل جدیدکندانسور آکسور فرمولا
کندانسور آکتروز فرمولاکندانسور آتیکو فرمولا
کندانسورFM فرمولاکندانسورکولر22*21*12 چینی
کندانسورکولر22*18*14 چینیکندانسورکولر22*21*14 چینی
کندانسورکولر22*23*14 چینیکندانسورکولر22*26*14 چینی
کندانسورکولر20*23*14 چینیکندانسورکولر20*26*14 چینی
کندانسور44*23*14 چینیکندانسور44*26*14 چینی
کندانسورکولر ایویکو کامیونت یوروکارگوکندانسور20*18*14 چینی
کندانسورکولرNH فرمولاکندانسورکولرکوماتسو 28510
کندانسورکولر رنو پرینیوم فرمولاکندانسورکولر رنو میدلام فرمولا
کندانسورکولراویکو (کامیونت) اصلیکندانسور 6 تن اصلی ایسوزو
کندانسورکولر و فن و فیلتر ایسوزو 3 تنکندانسورکولر هوو مدل جدید
کندانسورکولرهوو مدل قدیمکندانسورکولر دانگ فانگ چینی
کندانسور اسکانیا مدل قدیم چینیکندانسورFH مدل قدیم چینی
کندانسورFHمدل جدید چینیکندانسورF12 چینی
کندانسورآکتروز چینیکندانسور آکسور چینی
کندانسور آتیکو چینیکندانسور20*21*14 چینی
رادیات و فن و فیلتر ایسوزو 3 تن چینی 0833کندانسورپژو 206 چینی
کندانسوراسکانیا مدل جدیدکندانسور اسکانیا مدل قدیم 24009
کندانسور کوماتسو مدل جدید 24011کندانسور اویکو(440فرمولا) چینی
کندانسورکولرکوماتسو چینیکندانسور کولر ایویکو
کندانسورکولر فاو 24024کندانسورکولرمسی و دو فن 247
کندانسورکولر فاو 24025کندانسورکولر فاو 11805
کندانسور کولرمسی دو فن 127کندانسورکولر مسی تک فن 127