درایر کولر کامیون-درایرکولر سواری-کمپرسور ساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع درایر
کولر اصفهان ولوو وارد کننده و عرضه کننده درایر کولر انواع خودرو ها  با مدیریت آقای حسن کورنگ بهشتی می باشد . کولر اصفهان ولوو در این زمینه در راستای هدف تامین قطعات مربوط به کولر سواری وکولر کامیون درایر  کولر  خودرو های مختلف را وارد و در بازارایران عرضه نموده است .اصفهان کولر بزرگترین مرکز عرضه کننده کمپرسور کولر ساندن و قطعات کولر ,درایر  کولر را نیز به شرح زیر ارائه می دهد.
در صورت نیاز به درایر  کولر سواری و کامیون با اطلاعات تماس با ما تماس حاصل نماییدتا هم از لیست کامل قطعات و هم از قیمت درایر کولر کامیون و سواری و نحوه خرید آشناگردید.
نام درایرنام درایر
درایر آتیکو چینیدرایر FH-1506 تایوان PINLY
درایر FH12-1501 تایوان PINLY  درایرآکتروز 1710 تایوان PINLY
درایر رنو پرینیوم PINLYدرایر میدلام PINLY
 درایر اسکانیا مدل قدیم 112-113 PINLYدرایر اسکانیا مدل جدید PINLY
 درایر اسکانیا مدل جدید 2009 اصلیدرایر اتوبوس
درایر 5/16 تک فریشر F چینیدرایر 206 چینی
درایر 405 چینیدرایر کیا چینی
درایر کوماتسو چینیدرایر اسکانیا چینی مدل قدیم
 درایر 3/8 بزرگ O چینیدرایر 3/8-PINLY_O
 درایر هوو چینیدرایر 3/8 مینی بوس چینی
درایر 3/8 تک فریشر O امپکسدرایر 3/8 تک فریشر F امپکس 
 درایر 3/8  دو فریشر O امپکس درایر اکسور (آتیکو)1716 PINLY
 درایر اویکو 440PINLY درایر 3/8 بزرگ O -PINLY
 درایر 1621 PINLYدرایر اتوبوس کوچک
درایر F12چینیدرایر3/8 آلومینیومی اصلی
درایر FH چینیدرایر اسکانیا 2011 چینی
درایر اویکو 440 چینیدرایر اتوبوس بزرگ چینی
درایر 3/8 O چینی الومینیومدرایر 3/8 F چینی
درایر 5/16 پرایددرایر آمیکو چینی
 درایر فاودرایر فوتون
 درایر کاویاندرایر 3/8 O چینی
 درایر اسکانیا مدل قدیم چینیدرایر رنو میدلام