اواپراتور کولر کامیون-اواپراتور کولر سواری-کمپرسور ساندن
لوازم اواپراتور
کولراصفهان ولوو وارد کننده و عرضه کننده  لوازم اواپراتورکولرکامیون و سواریبا مدیریت آقای حسن کورنگ بهشتی می باشد .کولر اصفهان ولوو در این زمینه در راستای هدف تامین قطعات مربوط به کولر سواری وکولر کامیون قطعات و لوازم اواپراتور کامیون های مختلف را وارد و در بازارایران عرضه نموده است .در این زمینه می توان به موتور فن اواپراتورخودروهای هوو ,کوماتسو و FH و غیره می توان اشاره کرد .انواع اکسپنشناواپراتور و موتور اواپراتور و بلور اواپراتور و کلید اواپراتور ترموستاتاواپراتور وموتور فن و کاور جلو اواپراتور می توان اشاره کرد.
در صورت نیاز به لوازم اواپراتور با اطلاعات تماس با ما تماس حاصل نماییدتا هم از لیست کامل قطعات و هم از قیمت لوازم اواپراتور و نحوه خرید آشناگردید.
 
نام لوازم اواپراتورنام لوازم اواپراتور 
موتور فن اواپراتور هووموتور فن اواپراتور کوماتسو
کلید کولر کوماتسوموتور فن اواپراتور f12 اصلی
اکسپنشن 5/16 اصلیترموستات اواپراتور الکترونیکی 24V فرمولا
ترموستات اواپراتور الکترونیکی 12V فرمولاترموستات اواپراتور یالین چینی درجه 1
ترموستات اواپراتور AAA چینی درجه 1ترموستات اواپراتور TEKKO درجه دو
ترموستات یخچالی ساکززاکسپنشن اواپراتور F12 آلمانی – Egel hof
اکسپنشن اواپراتور هوواکسپنشن اواپراتور دانگ فنگ چینی
اکسپنشن اواپراتور اسکانیا اصلیاکسپنشن اواپراتور FH سری کوتاه اصلی
اکسپنشن اواپراتور FH سری بلند اصلیاکسپنشن اواپراتور F12 چینی
اکسپنشن اواپراتور FH چینیموتوراواپراتور 404- با بلور 12V- چینی
موتوراواپراتور 484- با بلور 24V- چینیموتوراواپراتور 404- با بلور 24V- چینی
موتوراواپراتور 848- با بلور 12V- چینیموتوراواپراتور 404- بدون بلور 12V- چینی
موتوراواپراتور 404- بدون بلور 24V- چینیموتوراواپراتور 848- بدون بلور 12V- چینی
موتوراواپراتور 848- بدون بلور 24V- چینیموتوراواپراتور 404- 12V فرمولا
کلید سه دور اواپراتور 404 اصلیکلید سه دور اواپراتور 405 اصلی
کلید کامل اواپراتور دانگ فنگکلید فابریک اواپراتور F12
سری کلید 404کاور جلو اواپراتور 404
کاور جلو 404 اصلیکاور جلو اواپراتور 848 چینی
بلور اواپراتور 404 فرمولا اصلیبلور اواپراتور 848 فرمولا اصلی
بلور اواپراتور 404 چینیبلور اواپراتور 848 چینی
موتوراواپراتور 404-24V فرمولاموتوراواپراتوردانگ فنگ
موتور فن کندانسور کوماتسو- چینیاکسپنشن اواپراتور اسکانیا چینی
اکسپنشن اواپراتور 3/8-F اصلیاکسپنشن اواپراتور 3/8-O – اصلی
اکسپنشن 3/8-Oچینیاکسپنشن اواپراتور هیوندا
اکسپنشن اواپراتور اسکانیا مدل جدید چینیاکسپنشن اواپراتور کوماتسو کتابی
اکسپنشن اواپراتور کوماتسو هیوندا چینیاکسپنشن اواپراتور کوماتسو