فن کولر کامیون-فنکولر سواری-کمپرسور کولرساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع فن ها
کولر اصفهان ولوو وارد کننده و عرضه کننده فن کولر انواع خودرو ها با مدیریت آقای حسن کورنگ بهشتی می باشد . کولر اصفهان ولوو در این زمینه در راستای هدف تامین قطعات مربوط به کولر سواری وکولر کامیون فن کولر  خودرو های مختلف را وارد و در بازارایران عرضه نموده است .اصفهان کولر بزرگترین مرکز عرضه کننده کمپرسور کولر ساندن و قطعات کولر ,فن کولر را نیز به شرح زیر ارائه می دهد.
در صورت نیاز به فن کولر سواری و کامیون با اطلاعات تماس با ما تماس حاصل نماییدتا هم از لیست کامل قطعات و هم از قیمت فن کولر کامیون و سواری و نحوه خرید آشناگردید.
نوع فننوع فن
فن 10*10-12V- کول ماکس سنگاپور اصلیفن 10*10-24V- کول ماکس سنگاپور اصلی
فن 12*10-12V- کول ماکس سنگاپور اصلیفن 12*10-24V- کول ماکس سنگاپور اصلی
فن اتوبوس24V - کول ماکس ترکیه اصلیفن 12*10-120W - 12V روسی اصلی
فن 12*10-120W - 24V روسی اصلیفن 12*10-80W - 12V روسی اصلی 
فن 12*10-80W - 24V روسی اصلیفن 9*10-12V- کول مکس چینی
فن 9*10-24V- کول مکس چینیفن 10*10-12V- کول مکس چینی
فن 10*10-24V- کول مکس چینیفن 12*10-12V- چینی
فن اتوبوس 24Vچینیفن اتوبوس 12Vچینی
تک فن آهنی 18*14-12Vچینیتک فن آهنی 18*14-24V چینی
تک فن آهنی 23*14-12Vچینیتک فن آهنی 23*14-24Vچینی
دوفن آهنی 23*14-12Vچینیدو فن آهنی 23*14-24Vچینی
دوفن پلاستیکی23*14-12Vچینیدو فن پلاستیکی 23*14-24Vچینی
پنکه تک فن