کمپرسور کولر کامیون-کمپرسور کولر سواری-کمپرسورکولرساندن-کولراصفهان ولوو-حسن کورنگ بهشتی
انواع سری شلنگ و شلنگ
کولر اصفهان ولوو وارد کننده و عرضه کننده انواع شلنگ و سری شلنگ برای کمپرسور کولر  خودرو های ولووFH12,FH13,F12 و خودرو های مرسدس بنز آتیکو و آکسور و آکتروز واسکانیا مدل جدید و قدیم با مدیریت آقای بهشتی می باشد.


انواع شلنگ و سری شلنگانواع شلنگ و سری شلنگ
شلنگ کوچک 5/16 (هر رول برابر با 252 متر)شلنگ متوسط 13/32 (هر رول برابر با 221)
شلنگ بزرگ 1/2 (هر رول برابر است با 5. 213)رابطه برنجی متوسط و کوچک
سری شلنگ با بوشن آلومینیومسری شلنگ هوو
سری شلنگ سوزندار R12سری شلنگ خم سوزندار R134
سرشلنگ با بوشن هووسه راه شلنگ R12
سه راه شلنگ R134سری شلنگ بدون بوشن
سری شلنگ R134 خم سوزن دار آهنیسری شلنگ 3/4
سری شلنگ اسکانیاسری شلنگ بابوشن
واسطه بوشن دار فلزی 5/8سرشلنگ خم سوزن دار آلومینیوم R134
سری شلنگ سوزن دار آهنسری شلنگ سوزندار آلمینیوم
شلنگ دانگ فنگ قدیمشلنگ کامل هوو
شلنگ کامل دانگ فنگشلنگ دانگ فنگ فابریک
سری شلنگ سوزن داربوشن
سرشلنگ 3/4 بدون بوشنسری شلنگ با بوشن آهنی